Per això es va crear laguiacatalana.com, el qual te la funció de posar en contacte a totes, o quasi totes les empreses de Catalunya, essent aquesta considerada com la primera potència en pimes del nostre país. Si fem un mínim estudi de les pimes catalanes veurem que son molt poques ja, les que encara no tenen presència en Internet, d´aquí la importància de l´existència de laguiacatalana.com, una manera fàcil i econòmica d´estar present a la xarxa.
Poden posar-se en contacte amb nosaltres, mitjançant el número +902 99 51 10 o mitjançant el correu electrònic info@laguiacatalana.com.