SOBRE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD, S.L.

LLOCS WEB I DOMINIS

Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, S.L. opera a la xarxa, per a oferir els seus serveis, amb els següents dominis.

  • www.laguiacatalana.com
  • www.laguiaempresarial.com

MOLT IMPORTANT Alguns serveis oferits als llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, S.L., accessibles per als usuaris d’internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, en el seu cas, sustitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és d’aplicació, particularment, en els casos en què s’efectuin reserves o contractin serveis o productes, en aquest cas s’haurà d’aplicar el contingut de les condicions generals de contractació de viatges (identificades com CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ a les pàgines corresponents).

 

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD, S.L.

L’activitat de comercialitzadora de Productes de Màrqueting i Publicitat, SL és la del disseny i execució de campanyes publicitàries, disseny gràfic, consultoria, comunicació, fotografia, creativitat, imatge corporativa, logotips i continguts a través d’internet.

Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars.

Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, S.L. fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en els seus llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de comercialitzadora de Productes de Màrqueting i Publicitat, SL, es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap tipus de responsabilitat derivada dels perjudicis que es puguin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda en els llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’informem que Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL, Princep d’Asturies, 54, At. 2a, 08012 Barcelona amb NIF B-64.819.618, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

Podeu contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició en les nostres oficines, usant els següents mitjans:

  • Per correu electrònic a través de l’adreça clientes@laguiaempresarial.com
  • Per telèfon al número d’atenció al client +34 902 99 51 10.

 

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i / o ús dels llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’usuari accepta, per a l’ús i accés dels diferents llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL, les condicions generals d’ús dels llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL presentades a continuació.

L’Usuari dels llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden haver sofert modificacions.

 

CONDICIONS D’ÚS DELS LLOCS DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD, S.L.

Els llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part del / dels lloc / s Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL ofereix a través dels llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

  • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
  • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes informàtics de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL dels seus proveïdors o de terceres persones.
  • Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
  • Intentar accedir o, si s’escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular els seus dades.

 

EDAT DELS USUARIS

Els llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, S.L. no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. No obstant això, no es permet l’ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, si escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL dades de caràcter personal, propis o de familiars.

Per respectar la legislació vigent Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL prohibeix la contractació o reserva de productes i / o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

 

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD, S.L.

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada dels llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL, quedant Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad , SL exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

 

REGISTRE D’USUARIS

Per accedir a determinats serveis cal la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL als que tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.

Així mateix l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés als llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL i durant la utilització del mateix, és vertadera, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del lloc web de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats als mateixos. Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB.

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i / o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari. S.L.

 

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes als llocs de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL En el cas que l’USUARI faci servir aquests enllaços, Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL l’informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts.

En cap cas Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacti amb Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL indicant per, així, procedir a eliminar aquest enllaç .

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL està regulada per les seves pròpies normes i condicions, pel que recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això en els apartats de avís legal, o similars, en els llocs fora del control directe de Comercializadora de Productos de Marketing y Publicidad, SL