En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal de participar en els nostres processos de selecció de personal. En cas de ser Un. Seleccionat per a la següent fase li farem saber aquesta decisió. Les dades per vosté. Proporcionats s'han de conservar durant un temps màxim d'1 any passat el qual seran eliminats. A l'efecte del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió. Les dades no se cediran a tercers.

EMAIL

clientes@laguiacatalana.com

TELÈFON

93 238 47 84